JOANA TORAN


Nutricionista especialitzada en nutrició pediàtrica

Soc graduada en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Barcelona l’any 2016. Amb pràctiques realitzades al hospital pediàtric de Sant Joan de Déu de Esplugues.

Un cop finalitzades les pràctiques en nutrició pediàtrica clínica vaig tenir claríssim la meva passió per aquest camp de la nutrició, així que vaig començar la meva especialització. L’any 2018 vaig acabar el màster oficial interuniversitari, amb seu a la Universitat de Granada, en Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i Desenvolupament.

El maig d’aquest any 2020, he acabat el màster de Nutrició Pediàtrica a la Universitat de Granada. Segon màster en el camp de la pediatria on es tractava una alimentació menys clínica, per infants sense patologies. Així mateix, estic finalitzant el curs acreditat per la Asociación Española de Pediatría de personal sanitari expert en lactància, tant materna, artificial com mixta.

Algun recull de formacions recents a les quals he assistit per seguir en constant formació:

- III Simposio Catalán de Dietética y Nutrición para la actividad física y el deporte. CODINUCAT (Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya). 2017

- IV Simposio Catalán de Dietética y Nutrición para la actividad física y el deporte. CODINUCAT (Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya). 2018

- Jornada Científica 2019 “Avenços en el diagnòstic i seguiment del pacient amb malaltia celíaca”. Associació Celíacs de Catalunya i CODINUCAT. 2019

- VIII Jornades del CODINUCAT “D-N: peça clau de l’abordatge clínic interdisciplinari”. Trastorns de la Conducta Alimentaria i Al·lèrgia a les LTP. 2020

Joana Toran Pascual

Col·legiada nº CAT001313