MARTA DALMAU

Psicòloga i Coach

Sóc llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona des del 2001. La meva especialització durant l’obtenció de la Llicenciatura m’ha permès disposar del  Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP).

El meu itinerari formatiu posterior l’he centrat en l’àmbit de la Teràpia Breu Estratègica, la Psicologia Coaching i la Orientació Sociolaboral.

He obtingut el títol de Postgrau en Intervenció i Orientació sociolaboral a la Universitat Oberta de Catalunya.

Aquest 2019 he finalitzat el Programa formatiu i experiencial en Psicologia Coaching, formació del Departament de Psicologia Coaching del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. 

He seguit actualitzant i ampliant els meus coneixements duent a terme les formacions següents:

Marta Dalmau Aris

Col·legiada nº 26479