LOGOPÈDIA
Aquest servei ofereix atenció a aquells infants, adolescents i/o adults que presenten dificultats a l’hora de comunicar-se.

Guia i entrena en la gestió de les alteracions de l’expressió o la comprensió del llenguatge.

Cal tenir en compte que l’atenció primerenca és clau per ajudar a desenvolupar unes adequades habilitats comunicatives, per tant, des de l’Espai la Fàbrica oferim cobertura des dels primers anys de vida.

S’ofereixen sessions individuals de 50 minuts en les que es treballa directament amb el/la pacient.

En casos d’infants i adolescents, s’ofereixen pautes tant a la família com al centre escolar per tal de poder realitzar una intervenció més eficaç seguint tots una mateixa línia d’intervenció.