SERVEIS QUE OFERIM • Psicoteràpia

 • Psicologia Coaching

 • Psicologia Educativa

 • Mediació

 • Neuropsicologia

 • Patologia neuromusculoesquelètica

 • Tractament del dolor crònic

 • Patologia neurològica (AVC, EM, Parkinson..)

 • Patologia respiratòria

 • Patologia del sol pelvià


 • Embaràs

 • Lactància

 • Infància

 • Adolescència

 • Adults

 • Estimulació del llenguatge en atenció primerenca.

 • Retard de la parla.

 • Trastorns de la parla (fonològic, fluïdesa...).

 • Trastorns de la comunicació i el llenguatge associats a altres dificultats (Dèficit cognitiu, TEA, trastorns del desenvolupament...).

 • Trastorn específic de l’aprenentatge.

 • Tractament i reeducació de patologies de la veu.