DIETÈTICA I NUTRICIÓLa dietètica és la disciplina que estudia els règims alimentaris en la salut o en la malaltia (dietoteràpia), d'acord amb els coneixements sobre fisiologia de la nutrició en el primer cas, i sobre la fisiopatologia del trastorn en qüestió en el segon.

Com a especialistes en dietètica i nutrició, el·laborem un pla nutricional personalitzat i específic per a cada persona. Per a portar-lo a terme, es té en compte la situació personal (horaris, costums, gustos...) i mèdica particular (genètica, historial mèdic, metabolisme ).

Quan parlem de dietes, ens referim a potenciar un canvi a hàbits saludables amb l'objectiu de mantenir-los a llarg del temps, integrant-los en el nostre estil de vida.

Establirem un pla de treball personalitzat i et donarem suport durant tot el procés en l'assoliment dels objectius proposats per aconseguir una millora en la teva salut.

Com serà la primera sessió?

La sessió tindrà una durada entre 60 i 80 minuts.

Què farem?

· Conèixer el teu cas.

· Avaluar els hàbits i objectius.

· Valoració de proves mèdiques, si és necessari.

· Estudi de la composició corporal.

· Entrega d'un registre d'aliments que s'haurà d'omplir a casa.

· Entrega de consells dietètics adaptats a les necessitats de cada cas (via mail a la setmana de la data de la primera visita).

· Entrega del pla nutricional y material per a començar a assolir el canvi d' hàbits (via mail en màxim una setmana de la data de la primera visita).


I les sessions de seguiment?

Les sessions tindran una durada de 30 minuts.

Que inclou?

· Valoració del registre setmanal entregat a la primera visita.

· Control antropomètric (pes, perímetres,...).

· Control de la simptomatologia (en cas de patologíes).

· Consolidació dels objectius.