ESPORTISTES
NUTRICIÓ PER ESPORTISTES


Si ets esportista, ja sigui amateur o professional, la teva alimentació és clau.

A l'Espai la Fàbrica realitzarem un estudi antropomètric que ens permetra conèixer la composició corporal de la persona i d’aquesta manera podrem valorar les necessitats d’energia i nutrients. Facilitarem els coneixements necessaris per saber com ha de ser l’alimentació abans, durant i després de l'activitat, en pre-temporada, durant tot l’any al gimnàs o en el mateix esdeveniment esportiu. També donarem pautes per planificar les estratègies d’hidratació i alimentació en avituallaments de curses, viatges, o partits. Si escau, també podem fer una valoració de quina pot ser la millor suplementació en cada cas.

Les pautes dietètiques es realitzaran tenint en compte cada perfil de manera individual, i sempre consensuant els gustos o preferències alimentàries.

T’ajudarem a aconseguir un pes i una composició corporal adequada que faciliti el rendiment durant la competició, afavorint els resultats.


Quan seria necessari iniciar un procés de psicoteràpia?


Quan apareixen símptomes que perduren en el temps i que estan afectant a la persona en les diferents esferes de la seva vida. Alguns símptomes podrien ser:

  • ansietat

  • angoixa

  • baix estat d'ànim

  • preocupació excessiva

  • pors/fòbies

  • obsessions

  • dificultats de relació

  • alteracions de conducta

  • ....