FISIOTERÀPIALa Fisioteràpia és una disciplina de la Salut que ofereix una alternativa terapèutica, no farmacològica, que ajuda a pal·liar els símptomes de múltiples malalties, tant agudes com cròniques.

Intervé, mitjançant l'ús de tècniques científicament demostrades, quan l'ésser humà ha perdut o es troba en risc de perdre, de forma temporal o permanent l'adequat moviment, afectant així les funcions físiques.

En la primera visita administrem un qüestionari on recollim dades de salut generals i específiques, relacionades amb el motiu de consulta, i portem a terme una exploració física exhaustiva. Amb tota aquesta informació realitzem una hipòtesis diagnostica i proposem un pla d'intervenció personalitzat.

Aquest pla d’ intervenció es basa en el coneixement científic actual, a partir de diferents tècniques que ens ajudaran a assolir l'objectiu desitjat.


Quines tècniques podem utilitzar?

  • Exercici terapèutic

Execució sistemàtica i planificada de moviments corporals, postures i activitats físiques, amb el propòsit que el pacient disposi de mitjans per a: corregir o prevenir alteracions; millorar, restablir o potenciar el funcionament físic; prevenir o reduir factors de risc i optimitzar l'estat general de salut, el condicionament físic o la sensació de benestar


  • Punció seca

Consisteix a introduir una agulla similar a les d'acupuntura, solament que en aquest cas el que interessa és l'efecte mecànic que produeix la "punxada" d'aquesta agulla en el punt exacte on es troba el punt gallet. L'objectiu és destruir la placa motora, per estimular el receptor muscular (feix neuromuscular) disminuint de forma immediata el dolor que té el pacient i produint una relaxació muscular reflexe amb augment de l'elasticitat muscular.


  • Kinesiotaping

És un embenat funcional que permet moviment de la zona afectada. La técnica consisteix en l'aplicació de cintes adhesives elàstiques. Principalment s’utilitza en lesions musculo esquelètiques provocant efectes com: reducció d'inflamació, millora de la circulació i alleujament del dolor.


  • Massatge terapèutic

Terapia manual destinada a tractar lesions musculars a través de diferents maniobres que es basen en l'anatomia i la fisiologia muscular i fascial. S'utilitza per millorar la funció circulatòria, recuperar la mobilitat dels teixits musculars que puguin estar danyats i neuromodular el dolor.


  • Manipulacions & Mobilitzacions articulars

Teràpia manual que té com objectiu restaurar el joc articular fisiològic i normalitzar el tó muscular. Consisteix en realitzar moviments harmònics o d’alta velocitat, basats en la biomecánica corporal. Aquests moviments poden ser passius, actius o actiu-assistits.


  • Tècniques miotensives

Teràpia manual que té com objectiu restaurar el joc articular fisiológic i normalitzar el tó muscular. Consisteix en realitzar moviments suaus combinats amb una contracció muscular isomètrica. Tècnica indicada per casos en els que estigui contraindicada la manipulació.

Quines són algunes de les patologies que es tracten?

· Patologia neuromusculoesquelètica (fractures/fissures òssies, ruptures fibril·lars, esquinços, tendinopaties, neuropaties, hernies/bombaments discals..)

· Tractament del dolor crònic

· Patologia neurològica (AVC, EM, Parkinson..)

· Patologia respiratòria

· Patologia del sol pelvià