PSICOLOGIA
Cadascú de nosaltres som persones úniques construïdes per irrepetibles codis genètics i experiències viscudes, amb una pròpia manera de pensar i de sentir.

A l’Espai la Fàbrica t’oferim un entorn tranquil i un temps de qualitat per acompanyar-te, des de la teva manera d’entendre el món, en el treball de les teves necessitats actuals. Les intervencions es centren en accions en el present, escoltant el que ens diu el passat i enfocats en el futur.

La nostra experiència formativa, professional i vital ens ha permès integrar metodologies de diferents corrents, entenent la pràctica de la psicologia des d’un punt de vista global.

Avaluem i analitzem les situacions personals, i dissenyem les intervencions i les estratègies més beneficioses perquè puguis millorar el teu benestar

Els tractaments i les tècniques d’intervenció poden ser molt diverses però comparteixen el mateix objectiu: comprendre les dificultats i trobar accions que permetin resoldre-les.