PSICOLOGIA COACHING
La Federació Internacional de Coaching (ICF) defineix el Coaching com la relació professional continuada que ajuda a obtenir resultats extraordinaris en la vida, professió, empreses o negocis de les persones. Mitjançant el procés de Coaching el client profunditza en el seu autoconeixement i millora la seva qualitat de vida.

El psicòleg Coach acompanya al client en el camí del canvi. Mitjançant el procés, el client surt de la seva manera habitual d'interpretar el món (la seva lògica ordinaria) aconseguint, com diu la definició, resultats “extra - ordinaris”.

La Psicologia Coaching és acció: noves accions, nous resultats.

“El veritable i únic viatge de descoberta consisteix en mirar el mateix paisatge de sempre amb nous ulls.”

Marcel Proust