LIFE COACHING

El life Coaching o Coaching personal és un procés de canvi individual adequat per aquelles persones que desitgin efectuar una transformació en algun àrea de la seva vida.

Contribueix a que el coachee (client) alliberi tot el seu talent i potencial. El Psicòleg Coach l'acompanya tant en la definició concreta del seu objectiu com en el disseny i execució del pla d'acció necessari per assolir-lo.

El procés tindrà una durada d'entre 8 i 10 sessions. Les sessions es planificaran cada quince dies i tindran una durada de seixanta minuts.


Què es pot treballar en un procés de life coaching?

  • Les transicions vitals (canvis de feina, de parella, de lloc de residència, ...).

  • L'autoconeixement i creixement personal.

  • El canvi a hàbits més saludables.

  • Les relacions amb els altres.