PSICOLOGIA EDUCATIVA


La psicologia educativa s’encarrega d’analitzar i actuar sobre els processos cognitius individuals que intervenen en l’aprenentatge.

Des del centre dissenyem les estratègies més idònies per a cada estudiant amb l’objectiu de facilitar el seu desenvolupament dins l’entorn educatiu.

Treballem de manera conjunta amb l’alumne, centre educatiu i família.

Principalment les nostres línies d’actuació es basen en:

 • Analitzar les necessitats educatives dels alumnes i dissenyar una intervenció adequada en cada cas.

 • Orientar, assessorar i acompanyar a joves i adults en la presa de decisions respecte el seu futur acadèmic i/o laboral.

Quan seria necessari iniciar una consulta en aquest servei?

Els motius més freqüents de consulta tenen a veure amb els processos cognitius i emocionals que intervenen en l'àmbit escolar:


 • Adquisició dels continguts acadèmics bàsics.

 • Atenció i memòria.

 • Expressió oral i/o escrita.

 • Adaptació dins l'entorn educatiu.

 • Dificultats emocionals (ansietat davant els exàmens, baixa autoestima...)

 • Motivació envers els estudis.

 • Capacitat d'adaptació als canvis d'etapes (transicions).

 • Presa de decisions relacionades amb la vocació i els estudis futurs.


Alguns dels trastorns que poden estar darrera d'aquestes dificultats poden ser:


 • Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDH).

 • Trastorn específic de l'aprenentatge (DISLÈXIA/DISCALCÚLIA).

 • Trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL).

 • Altes capacitats (AACC).