PSICOTERÀPIA

La psicoteràpia és un procés terapèutic en el que el professional acompanya al pacient en l'abordatge de les dificultats que poden aparèixer en les diferents etapes del cicle vital.

Mitjançant l'avaluació i exploració del motiu de consulta i de les circumstàncies personals es dissenya una pla de treball individualitzat.

La durada del procés i la freqüència de les sessions variarà en funció de les necessitats i l'evolució del pacient.

Oferim processos psicoterapèutics individuals, de parella, familiars i grupals.


Quan seria necessari iniciar un procés de psicoteràpia?


Quan apareixen símptomes que perduren en el temps i que estan afectant a la persona en les diferents esferes de la seva vida. Alguns símptomes podrien ser:

  • ansietat

  • angoixa

  • baix estat d'ànim

  • preocupació excessiva

  • pors/fòbies

  • obsessions

  • dificultats de relació

  • alteracions de conducta

  • ....