PSICOTERÀPIA D'ADULTS

Des de la psicoteràpia treballem per identificar les emocions, els pensaments i les conductes que poden produir malestar i que a la vegada poden estar afectant a les diferents esferes de la vida.

L’objectiu és crear un pla terapèutic per aconseguir una nova mirada que permeti potenciar els propis recursos així com incorporar-ne de nous.