PSICOTERÀPIA INFANTIL I JUVENIL
Mitjançant la psicoteràpia proporcionem acompanyament psicològic a infants i joves que presenten necessitats de caire emocional i/o conductual al llarg del seu desenvolupament.

Des del centre recollim la demanda, avaluem les dificultats i construïm un pla d’intervenció individualitzat i específic.

Per nosaltres és clau la implicació de l’entorn proper (família i/o escola) en aquest procés per a poder reestablir el benestar de totes les parts implicades.